panel:

WSPÓŁPRACA – PARTYCYPACJA – OBYWATELSKOŚĆ


sala B
12:00-13:30

Pełny program

Dobre praktyki, rozwiązania i narzędzia, tak systemowe, jak i finansowe, w zakresie partycypacji społecznej w kraju i za granicą. Zwiększenie udziału obywateli we współzarządzaniu i kształtowaniu polityki kulturalnej. Jak to się robi?

Rozmowa dotyczyć ma strategii i praktyk związanych z partycypacją obywateli we współzarządzaniu miastem oraz kreowaniu miejskiej polityki kulturalnej. W jej trakcie zaprezentowane zostaną przykłady narzędzi i inicjatyw podobnych do Grupy Kultura Wrocław, które służą wypracowaniu metod zwiększających aktywne uczestnictwo mieszkańców miast w zarządzaniu kulturą.

Potrzeba prowadzenia dialogu i nawiązywania współpracy pomiędzy stroną społeczną a samorządem widoczna jest obecnie w całej Europie, szczególnie w kontekście wspierania postaw obywatelskich, rozwoju społecznego i gospodarczego czy w odniesieniu do koncepcji tzw. demokracji deliberatywnej. Uczestnicy rozmowy, uznając aktywność społeczną na polu kultury za element budujący społeczeństwo obywatelskie, przyjrzą się także wzorcom, doświadczeniom i praktykom wypracowanym zarówno w innych miastach i krajach.


Opiekunowie panelu:
Berenika Nikodemska, Kostas Georgakopulos

goście
Alina Czyżewska
Kostas Georgakopulos
Jacek Pluta
Jan Jakub Wygnański
moderacja
Alina Gałązka