Latarnik wyborczy

W ostatnim tygodniu listopada poprosiliśmy wyborców i wyborczynie o zgłoszenie pytań, jakie chcieliby zadać kandydatom i kandydatkom do Wrocławskiej Rady Kultury. Pytania miały mieć charakter zamknięty i możliwe powinno być udzielenie na nie odpowiedzi: „TAK”, „NIE” lub „TRUDNO POWIEDZIEĆ”.

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybraliśmy 17 pytań, które następnie zadaliśmy wszystkim kandydatom i kandydatkom do Wrocławskiej Rady Kultury. Pytania dotyczą różnych aspektów organizacji, kreowania i zarządzania kulturą we Wrocławiu.

Swoje odpowiedzi do „Latarnika Wyborczego” zdecydowało się przesłać 43 kandydatów i kandydatek.

Rozwinąć je będą mogli już 3 grudnia o godzinie 18:30 podczas wieczoru wyborczego – każda z ubiegających się o nominację do Rady osób, będzie miała 2 minuty na szerszą i dłuższą odpowiedź na jedno z tych pytań.

Poniżej znajduje się pełna lista 17 pytań oraz odpowiedzi 43 kandydatów i kandydatek do Wrocławskiej Rady Kultury.