O Kongresie

Wrocławski Kongres Kultury to stworzone przez i dla wrocławskiego środowiska wydarzenie, które jest efektem współpracy strony społecznej, instytucji kultury i samorządu. Ma odpowiadać na potrzeby środowiska, a w efekcie stać się otwartą i dostępną platformą, umożliwiającą wymianę doświadczeń i wiedzy, integrację, edukację, sieciowanie oraz omawianie istotnych zagadnień i zjawisk, także w kontekście kształtowania polityki kulturalnej miasta.

Jednym z najważniejszych elementów kongresu będą wybory do pierwszej Wrocławskiej Rady Kultury, która ma pełnić funkcję doradczo-konsultacyjną przy Prezydencie Wrocławia i blisko współpracować ze stroną społeczną. Program budujemy w oparciu o bieżące i istotne dla wrocławskiego środowiska tematy. Dotyczyć będą one przede wszystkim kondycji i roli twórcy, pracy i współpracy w kulturze, polityki informacyjnej, rozwiązań systemowych i zarządzania kulturą, aktywnego uczestnictwa różnych grup społecznych oraz edukacji.

Rozmowy w ramach paneli, debat, warsztatów z zaproszonymi ekspertami z Wrocławia i Polski, mają przynieść refleksję nad rzeczywistością tworzenia kultury, nawiązując tym samym do otwartej i pełnej szacunku polityki miasta, gdzie różnorodność, partycypacja, transparentność i troska powinny stanowić wartości nadrzędne. Efektem naszego spotkania mają być postulaty wskazujące możliwe kierunki rozwoju wrocławskiej kultury.

Do udziału w Kongresie zapraszamy wszystkich zainteresowanych wrocławską kulturą mieszkańców miasta!

Szczegóły wydarzenia dostępne są w zakładce: Program →
Więcej informacji o zapisach w zakładce: Rejestracja →