Grupa Kultura Wrocław

to otwarta, branżowa grupa dialogu społecznego, która skupia przedstawicieli różnorodnego środowiska wrocławskiej kultury: artystów, twórców, animatorów, aktywistów, menedżerów i badaczy kultury, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji, bibliotek, związków branżowych oraz urzędu miasta.

Grupa branżowa Kultura powstała w październiku 2018 roku na mocy „Strategii rozwoju współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi”. Początkowo miała skupiać wyłącznie organizacje pozarządowe, jednak po spotkaniach informacyjnych zmodyfikowała swoją formułę, obejmując wszystkich uczestników pola kultury we Wrocławiu i przyjmując nazwę Grupa Kultura Wrocław. W swoich działaniach opiera się m.in. na przygotowanym w 2017 roku dokumencie „Kultura – Obecna! Diagnoza potencjału kulturowego Wrocławia oraz Strategia Rozwoju Kultury w perspektywie 2020+”. 

Grupa, której liderem jest Fundacja Avant Art, ściśle współpracuje z Prezydentem Wrocławia, Departamentem Spraw Społecznych, Wydziałem Kultury oraz całym wrocławskim środowiskiem kultury. Do priorytetowych obszarów swoich działań uznaje: współorganizację Wrocławskiego Kongresu Kultury, udział w procesie tworzenia powoływanej przez Prezydenta Wrocławia Wrocławskiej Rady Kultury oraz wypracowanie strategii i modelu swojej aktywności w przyszłych latach. Te trzy elementy składają się ponadto na unikatowy w skali kraju przykład procesu uspołecznienia miejskiej polityki kulturalnej pod nazwą KULTURA WROCŁAW.

W 2019 roku w trzynastu spotkaniach roboczych wzięło udział ponad pięciuset przedstawicieli wrocławskiego środowiska kulturalnego! Uczestnicy dyskusji wspólnie konsultowali projekt regulaminu Wrocławskiej Rady Kultury i sam proces jej powoływania, a także ustalali szczegóły organizacyjne marcowego kongresu. Zdefiniowali również cele grupy, za najważniejsze uznając stworzenie otwartej przestrzeni do wspólnej pracy. Ma ona prowadzić do budowy struktury dialogu środowiskowego, umożliwiającego uzgadnianie wyzwań i kierunków rozwoju dla polityki kulturalnej Wrocławia, aktywizację i integrację podmiotów wrocławskiego środowiska oraz budowę silnego partnerstwa, które połączy wszystkie podmioty aktywnie działające we wrocławskiej kulturze. 

Aktualnie w pracę społeczną na rzecz organizacji Wrocławskiego Kongresu Kultury zaangażowanych jest ponad czterdzieści osób uczestniczących we wcześniejszych spotkaniach, co jest wyrazem wsparcia środowiska dla toczącego się procesu KULTURA WROCŁAW. 


Więcej informacji:
www.kulturawroclaw.pl i fb.com/grupakulturawroclaw