Jak głosować

W głosowaniu na członków Wrocławskiej Rady Kultury mogą wziąć udział wszyscy zarejestrowani uczestnicy Wrocławskiego Kongresu Kultury. Wybory przeprowadzone zostaną w trakcie wydarzeń zaplanowanych w programie na 20 marca.

Uczestnikami kongresu mogą być osoby pełnoletnie, które zadeklarują, że centrum ich aktywności znajduje się we Wrocławiu oraz zapewnią, iż są przedstawicielami lub uczestnikami wrocławskiego środowiska kulturalnego. Zarejestrowani uczestnicy wydarzenia automatycznie zostaną zapisani są na listę wyborców w głosowaniu na członków Wrocławskiej Rady Kultury. Czynne prawo wyborcze przysługuje osobom, które zgłoszą chęć udziału w kongresie pomiędzy 4 lutego a 20 marca, do godziny 14:30.

Głosowanie będzie tajne i zostanie przeprowadzone na terenie Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia (ul. Księcia Witolda 62-70). Osoby, które będą chciały oddać swój głos w wyborach, po weryfikacji tożsamości otrzymają specjalną kartę do głosowania z listą kandydatów do rady.

Więcej informacji o zapisach w zakładce: Rejestracja →