Jak głosować

W głosowaniu na członków Wrocławskiej Rady Kultury mogą wziąć udział osoby, które w dniach 4-29 listopada dopisały się do listy wyborców i spełniają kryteria wymienione niżej. Wybory przeprowadzone zostaną online 4 grudnia. Głosować będzie można między godziną 9:00 a 18:00.

Głosować mogą osoby pełnoletnie, które zadeklarowały, że centrum ich aktywności znajduje się we Wrocławiu oraz zapewniły, iż są przedstawicielami lub uczestnikami wrocławskiego środowiska kulturalnego.

Głosowanie będzie tajne i zostanie przeprowadzone online poprzez platformę Election Runner. 4 grudnia każda z zarejestrowanych osób otrzyma na maila wygenerowany automatycznie unikatowy link umożliwiający udział w głosowaniu.

Głosy będzie można oddać na maksymalnie ośmioro kandydatów i kandydatek. Głosowanie będzie możliwe tylko 4 grudnia od 9:00 do 18:00.

Regulamin wyborów przedstawicieli strony społecznej do Wrocławskiej Rady Kultury