Jak głosować

W głosowaniu na członków Wrocławskiej Rady Kultury mogą wziąć udział wszyscy zarejestrowani uczestnicy Wrocławskiego Kongresu Kultury. Wybory przeprowadzone zostaną w trakcie wydarzeń zaplanowanych w programie 4 grudnia.

Uczestnikami kongresu mogą być osoby pełnoletnie, które zadeklarują, że centrum ich aktywności znajduje się we Wrocławiu oraz zapewnią, iż są przedstawicielami lub uczestnikami wrocławskiego środowiska kulturalnego. Zarejestrowani uczestnicy wydarzenia automatycznie zostaną zapisani są na listę wyborców w głosowaniu na członków Wrocławskiej Rady Kultury.

Głosowanie będzie tajne i zostanie przeprowadzone na terenie Wrocławskiego Centrum Kongresowego (ul. Wystawowa 1). Osoby, które będą chciały oddać swój głos w wyborach, po weryfikacji tożsamości otrzymają specjalną kartę do głosowania z listą kandydatów do rady.

Wzór karty wyborczej

Każda z kart oznaczona będzie specjalną pieczęcią Komisji Wyborczej oraz Strefy Kultury Wrocław.

Głos należało będzie oddać poprzez postawienie znaku „X” (dwie przecinające się linie) w kratkach po lewej stronie nazwisk maksymalnie 8 kandydatów. Niepostawienie znaku „X” w kratce obok żadnego z kandydatów, bądź postawienie znaku „X” przy nazwiskach więcej niż 8 osób spowoduje nieważność głosu. Wypełnioną kartę należało będzie wrzucić do urny wyborczej.

Więcej informacji o zapisach w zakładce: Rejestracja →