stolik:

Powszechna edukacja artystyczna i estetyczna dzieci i młodzieży


sala A - plenarna
16:30-18:00

Pełny program

Brak autorytetów, źle rozumiane definicje tradycji i wolności, w połączeniu z brakiem dystansu do samego siebie i brakiem szacunku do otaczającego świata, uzupełnione o zawłaszczanie, demolowanie przestrzeni publicznej i ekspansywny chaos informacyjny – oto nasza codzienność. Czy w takim świecie, takiej kulturze jest teraz miejsce na powszechną edukację artystyczną i dyskusję o estetyce? Ale jeśli nie teraz, to kiedy? Jak już wszystko przerobimy, zasłonimy, opakujemy plastikiem, zabetonujemy i pomalujemy na kolor bananowy? Dyskusja dotyczyła będzie możliwości stworzenia nowoczesnego programu powszechnej edukacji artystycznej i estetycznej. Cele działania: uwrażliwienie odczuwania, nauka umiejętności słuchania, skupienia się, interpretacja własnych odczuć związanych ze sztuką, synteza i analiza; nauka o kompozycji 2D i 3D, o zasadach łączenia kolorów, ergonomii przestrzeni, współdzielenia przestrzeni, szacunku dla twórczości klasyków. Próba analizy sztuki współczesnej i jej roli w lokalnych społecznościach (skala mikro, skala makro). Identyfikacja kiczu i plagiatu w otoczeniu: architekturze, grafice, modzie. Konstruktywna krytyka odbieranych informacji wizualnych. Odczarowanie dyskusji na temat sztuki, nauka swobody wypowiedzi, bezwstydnej omylności. Nauka kreatywności i efektywnego buntu twórczego w kontrze do wymagań systemu nauczania i poprawności kulturowej. Istotne jest także uświadomienie i wytłumaczenie roli artystów, architektów, projektantów w społeczeństwie.

→ Temat został wybrany w głosowaniu.

goście
Mira Żelechower – Aleksiun
moderacja
Agnieszka Jakóbiak