panel:

ORGANIZACJA-KOOPERACJA-SIECIOWANIE


sala C
12:00-13:30

Pełny program

Członkowie wrocławskiego środowiska kulturalnego to wielka i różnorodna grupa, w której próbują współistnieć różni aktorzy pola kultury. Od przedstawicieli samorządowych instytucji kultury, przez reprezentantów organizacji pozarządowych, po działających indywidualnie twórców i animatorów. Celem panelu będzie refleksja nad kondycją współpracy we Wrocławiu. Pojęcie sieciowania bywa różnorodnie definiowane, szczególnie w odniesieniu do korzyści wskazywanych przez członków sieci, a wśród wymienianych są aspekty: „samopomocowe”, zorientowania na wspólne cele i możliwość bliższej współpracy wewnątrz sieci, chęć ograniczania kosztów produkcji i promocji wydarzeń, wymiana informacji, przeciwdziałanie izolacji itp. Często naturalne jest wskazywanie przykładu sieci branżowych w sferze kultury, których działalność również wspiera legislację czy tworzenie polityk kulturalnych, w szczególności dzięki wsłuchiwaniu się w głosy członków i prezentowaniu ich w formie opracowywanych raportów i rekomendacji. Sieciowanie pomaga w tworzeniu konkretnych polityk kulturalnych, czy uruchamianiu programów grantowych, opartych na badaniach oraz identyfikowaniu potrzeb, przy zachowaniu jednej ogólnej strategii: musimy rozmawiać ze sobą! A jak wychodzi nam ten dialog we Wrocławiu?

Opiekunowie panelu: Piotr Michałowski, Lech Moliński

goście
Maciej Bujko
Anna Michalak-Pawłowska
Marek Sztark
Bartłomiej Świerczewski
moderacja
Agata Bulicz