panel:

MIASTO – USTRÓJ – SYSTEM


sala A - plenarna
10:00-11:30

Pełny program

Rola samorządu w kształtowaniu miasta, na przykładzie Wrocławia, jako twórczej wspólnoty. Wpływ kultury na budowę tkanki miejskiej i społecznej. Rola mieszkańców w rozwoju pola kultury. Do kogo należy miasto i kto jest za nie odpowiedzialny?

Współczesne miasta wydają się jednymi z najważniejszych ośrodków tworzenia i upowszechniania kultury. Jak pisał Benjamin Barber: „Kultura określa miasto i ma zasadnicze znaczenie dla miejskiej współzależności oraz demokratycznej wyobraźni. (…) Kreatywność, wyobraźnia, współpraca, komunikowanie się i współzależność to podstawowe składniki tego, co mamy na myśli, mówiąc o mieście i kulturze, o demokracji i sztuce”. Miasta, odnosząc się do jego słów, są więc czymś w rodzaju twórczej wspólnoty. Zaproszeni goście rozmawiać będą o roli samorządu w kształtowaniu miasta – na przykładzie Wrocławia – jako przestrzeni, za którą współodpowiadają i o której współdecydują wszyscy jego mieszkańcy.

Uczestnicy  debaty wspólnie zastanowią się, jaka jest polityka kulturalna Wrocławia i czym wyróżnia się ona na tle innych miast. W jaki sposób kultura buduje tkankę miejską i społeczną? Jaka jest rola mieszkańców w rozwoju pola kultury? Przyjrzą się także takim zagadnieniom, jak sprawczość polityk kulturalnych realizowanych na poziomie samorządowym oraz ich niezależność wobec wątpliwych albo wręcz groźnych tendencji i ideologii. Na koniec omówione zostaną różne przykłady dobrych praktyk w obszarze zwiększania udziału strony społecznej w kształtowaniu miejskiej polityki kulturalnej.

Opiekunowie panelu: Tomasz Sikora, Joanna Świątek-Czwojdzińska

goście
Irek Grin
Aldona Machnowska-Góra
Agata Skórzyńska
Jacek Sutryk
moderacja
Piotr Jakub Fereński