stolik:

Kultura dla (i)migrantów


sala C
16:30-18:00

Pełny program

Doświadczenia, dobre praktyki, ale i problemy związane z dialogiem międzykulturowym oraz integracją (i)migrantów poprzez działania kulturalne. Jaki jest, a jaki powinien być udział (i)migrantów we wrocławskim polu kultury? Celem rozmowy jest podzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami, ale również zwrócenie uwagi na istniejące problemy. Ma ona doprowadzić też do wzajemnej inspiracji do działań i realizacji projektów, które włączać będą (i)migrantów w życie kulturalne miasta. Dyskusja w gronie osób aktywnych w obszarze kultury i integracji międzykulturowej, a także samych (i)migrantów o tym, jaki jest, a jaki powinien być ich udział we wrocławskim polu kultury.

Uczestnicy rozmowy sprawdzą liczbę, dostępność i jakość wydarzeń kulturalnych przeznaczonych dla (i)migrantów. Spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy są oni włączani w obszar kultury we Wrocławiu w dostateczny i właściwy sposób. Jak i czy w ogóle najbardziej liczna grupa (i)migrantów, czyli Ukraińców, wpływa na wrocławskie pole kultury? A jaki jest udział i zaangażowanie w kulturę (i)migrantów innych narodowości? Czy powinno się adresować propozycje kulturalne tylko do nich? Zastanowią się także, co oznacza wielokulturowość w mieście takim, jak Wrocław. Czy akty dyskryminacji albo agresji zmniejszają aktywne uczestnictwo (i)migrantów nie tylko w wydarzenia kulturalnych, ale i we wrocławskiej kulturze w ogóle? Wreszcie, czy kultura może mieć wpływ na ich decyzję o zamieszkaniu na stałe we Wrocławiu?

goście
Alicja Borkowska
Myrosława Keryk
moderacja
Tomasz Sikora