stolik:

Kultura bliżej domu, czyli o Centrach Aktywności Lokalnej, osiedlowych działaniach bibliotek, rad osiedli i lokalnym kulturotwórczym potencjale mieszkańców i mieszkanek Wrocławia


sala A - plenarna
16:30-18:00

Pełny program

W roku 2019 we Wrocławiu bardzo dużo mówiło się o Centrach Aktywności Lokalnej, które stały się ważnym elementem Dużej Polityki Osiedlowej. Są to przestrzenie, które mają być współtworzone przez mieszkańców i służyć do ich integracji oraz aktywizacji. Dlatego też bardzo ważne jest, aby w roku pilotażowego testowania modelu działania wrocławskich CAL-ów zwrócić uwagę ludzi kultury – twórców, animatorów, menadżerów – na możliwości jakie dają im CAL-e. Poza oczywistymi korzyściami, jakie płyną z dostępu do infrastruktury tych obiektów (spośród 11 CAL-ów we Wrocławiu przynajmniej w czterech można organizować wydarzenia muzyczne czy teatralne), mają one również ogromny potencjał kulturotwórczy i opiniotwórczy. CAL-e to również znakomity pretekst do dyskusji o współpracy, sieciach i partnerstwach, bez których trudno dziś wyobrazić sobie funkcjonowanie w jakimkolwiek obszarze miejskiej aktywności. Edukacja kulturowa z powodzeniem w ostatnich latach wychodzi z murów centralnych instytucji kultury także w inne miejsca – lokalnych filii Miejskiej Biblioteki Publicznej, wnika w osiedlowe przestrzenie i dociera do przeciętnych mieszkańców i mieszkanek Wrocławia. Jakie praktyki przynoszą najlepsze skutki, gromadzą najwięcej odbiorców, zachęcają do włączania w tworzenie kultury? Jakie narzędzia sprawdzają się w jakich lokalizacjach? Jaka jest wrocławska kultura podwórkowa?

→ Temat został wybrany w głosowaniu.

goście
Renata Cierniak
Renata Piwko-Wolny
moderacja
Anna Bieliz
Joanna Warecka