stolik:

Kultura bez barier


Sala B
16:30-18:00

Pełny program

Czy miasto wspiera dostępność kultury dla osób z niepełnosprawnościami? Jak włączyć w kulturalny mainstream niepełnosprawnych twórców? Stolik dyskusyjny „Kultura bez barier” podzielony został na dwa obszary: dostępności kultury i sytuacji twórców z niepełnosprawnościami.

Czy instytucje i organizacje są gotowe, by otworzyć się na odbiorców z niepełnosprawnościami? Czy miasto może im pomóc? Prezydent Jacek Sutryk zapowiedział powstanie Standardów Dostępności Kultury i Wydarzeń. Będą to wytyczne dla organizatorów kultury, jak tworzyć wydarzenia i ofertę dostępną dla osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy dyskusji spróbują wypracować uwagi, propozycje i możliwy kierunek polityki kulturalnej miasta w obszarze dostępności. W ramach stolika poruszony zostanie też temat „Ustawy o zapewnieniu dostępności” z 2019 roku, która obowiązuje instytucje kultury. Drugi obszar będzie rozmową wokół sytuacji twórców, artystów z niepełnosprawnościami . Uczestnicy stolika porozmawiają o systemowych możliwościach ich wspierania, problemie podwójnego wykluczenia i barier na jakie napotykają artyści z niepełnosprawnościami.

goście
Michał Stanowski
moderacja
Anna Jędryczka-Hamera
Justyna Mańkowska