panel:

INSTYTUCJE KULTURY – REDEFINICJA


sala A - plenarna
14:00-15:30

Pełny program

Uspołecznianie kultury jest obecnie jednym z zadań administracji samorządowej Wrocławia. Nie ulega wątpliwości, że musi odbywać się ono równolegle na kilku poziomach – w tym dotykać instytucji, które mają największe w polu kultury zasoby finansowe i organizacyjne. Analizując ten proces, warto jednak pamiętać także o roli podmiotów prawa gospodarczego i organizacjach pozarządowych, które w ramach swej działalności niejednokrotnie prowadzą swoiste „niepubliczne instytucje kultury”. Pod hasłem uspołeczniania kryje się nie tylko dążenie do tworzenia instytucji demokratycznych, sprawiedliwych, dostępnych, dbających o środowisko lokalne, jak również klimat. Wyzwaniem dla rozwoju partycypacyjnego modelu tworzenia kultury jest też słaba integracja zinstytucjonalizowanego środowiska, współzawodnictwo między instytucjami oraz brak dbałości o rozwój kadr i niskie płace. Czy odpowiedzią na powyższe zagadnienia powinien być osobny proces rozwoju instytucji i stworzenie systemowych rozwiązań na poziomie miasta?

Opiekunki panelu: Dominika Kawalerowicz, Anna Lewińska

goście
Marcin Jasiński
Andrzej Kosendiak
Magdalena Sroka
moderacja
Agata Adamiecka-Sitek