stolik:

Gdzie są nasi sponsorzy? Czy skuteczny sponsoring w kulturze istnieje?


sala A - plenarna
16:30-18:00

Pełny program

Czy sponsoring w kulturze istnieje? Czy oferty sponsorskie mają sens? W jaki sposób możemy włączać i angażować prywatne firmy i przedsiębiorców w działanie naszych projektów i prace naszej instytucji? Czy partnerstwo międzysektorowe może zaistnieć, a nawet rozwinąć się w alternatywne dla środków publicznych źródło finansowania kultury?

→ Temat został wybrany w głosowaniu.

goście
Błażej Grzechnik
Ewa Voelkel Krokowicz
moderacja
Natalia Romaszkan