stolik:

Edukacja kulturowa: jak kulturalnie edukować do kultury?


sala B
16:30-18:00

Pełny program

Jak czynić z wrocławianina osobę zdolną świadomie uczestniczyć, tworzyć i oddziaływać na procesy zachodzące w kulturze? Jak z kultury uczynić jądro nowoczesnej społeczności? W jaki sposób budować zaufanie do kultury i nie dać zepchnąć jej na pozycje dodatku do  komunikacji, powietrza i cen mieszkań?

Dyskusja obejmie podsumowanie pierwszego roku realizacji programu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku, którego operatorem w latach 2019-2021 jest wrocławski Firlej. Zaprezentowane zostaną tematy związane z aktualnym stanem edukacji kulturowej we Wrocławiu i aktywnością wrocławian na tym polu. Uczestnicy stolika porozmawiają o obecności w debacie nauczycieli oraz pomysłach na to, jak szkolna edukacja może wychodzić poza mury szkoły. Przedstawione zostaną zręby możliwych scenariuszy programu edukacji kulturalnej, obejmującego wszystkich mieszkańców, bez względu na wiek. Podniesione będą tematy związane z polityką sieciowania instytucji edukacji i kultury, a także walka z wzajemnymi stereotypami. 

Edukacja kulturalna to zarówno rozwój zainteresowań kulturalnych, kształtowanie umiejętności artystycznych, rozbudzanie twórczej aktywności, jak i rozwijanie kompetencji kulturowych, szczególnie w kontekście przygotowania ludzi do określonych zadań w dorosłym życiu (w kontekście zawodowym i społecznym). Podniesienie jakości edukacji kulturalnej wymaga współpracy szkół z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, placówkami wychowania pozaszkolnego i wyższymi uczelniami.

Debata zakończy się wypracowaniem rekomendacji do dalszych dyskusji w gremiach zajmujących się kulturą we Wrocławiu.  Zarówno w  Grupie Kultura Wrocław, jak w Radzie Kultury oraz postulatów skierowanych do odpowiednich komórek urzędu miejskiego, takich jak Wydział Kultury i Wydział Edukacji.

goście
Joanna Ojdana
Magdalena Szymańska
moderacja
Robert Chmielewski
Dominika Nestorowska