stolik:

Biblioteka była, jest, jaka będzie


sala C
16:30-18:00

Pełny program

Biblioteka jest miejscem otwartym z racji gromadzonego zasobu, który jest różnorodny pod względem przekazywanych wartości, treści i idei, ze względu na swoją formę i rodzaj nośnika. Jest również miejscem dostępnym dla każdego niezależnie od miejsca zamieszkania, pochodzenia czy narodowości. Ostatnio wiele bibliotek przeszło rewolucyjne zmiany – z wypożyczalni zbiorów zmieniły się w miejsca aktywności lokalnej społeczności.

Biblioteki dziś wprowadzają partycypacyjny system profilowania usług – są w kontakcie z odbiorcą i wychodzą naprzeciw jego potrzebom. Jednak mimo tych zmian, wśród mieszkańców (jak pokazują ostatnie badania uczestników kultury we Wrocławiu) biblioteka funkcjonuje bardziej w podświadomości niż świadomym odbiorze. Średnia liczba aktywności kulturalnych w ciągu roku wskazuje bibliotekę lub czytelnię, jako jedną z najczęściej odwiedzanych w ciągu roku. Z drugiej strony w odpowiedziach o znajomość spontaniczną instytucji kultury we Wrocławiu nie pojawiają się one w ogóle. Czy to oznacza, że biblioteka nadal nie ma swojej marki? Jaką rolę pełni w kulturze dzisiaj? Współczesne bibliotekarstwo postrzega bibliotekę jako instytucję zapewniającą szeroki dostęp informacji i tekstów kultury, a jednocześnie jako instytucję pełniącą rolę kulturotwórczą. Czy i jak biblioteki dzisiaj wspierają rozwój osobisty swoich użytkowników? Czy aktywują ich do uczestnictwa w kulturze? Czy mogą mieć wpływ na przyszłe pokolenia poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności społecznej i zachęcanie do troski o wspólną przestrzeń? Jakie znaczenie ma biblioteka dla odbiorcy, a jak postrzegają ją inne instytucje kultury czy NGO-sy? Jaką rolę będzie pełniła w przyszłości?

goście
Paweł Braun
Agnieszka Koszowska
moderacja
Anna Janus