Zespół organizacyjny

Wrocławski Kongres Kultury przygotowany został przez przedstawicieli lokalnego środowiska kultury związanych z organizatorami wydarzenia: Grupą Kultura WrocławStrefą Kultury Wrocław i Urzędem Miejskim Wrocławia.


Zespół sterujący:
Izabela Duchnowska (do 12.02.2020)
Kostas Georgakopulos
Dominika Kawalerowicz
Joanna Lassota
Piotr Michałowski
Marek Sztark (od 10.02.2020)
W spotkaniach zespołu sterującego udział brali także: Kajetan Buturlak, Paulina Dufrat-Gubalska, Marek Gluziński, Katarzyna Gołecka, Berenika Nikodemska, Jacek Pluta, Romana Pomianowska, Bartłomiej Świerczewski, Kuba Żary


Zespół programowy:
Izabela Duchnowska (liderka zespołu)
Kamil Dawid Gałuszka
Anna Gajdamowicz
Kostas Georgakopulos
Marek Gluziński
Grażyna Górka-Dudek
Anna Janus
Anna Jędryczka-Hamera
Dominika Kawalerowicz
Joanna Kobyłt
Anna Krukowska
Anna Lewińska
Piotr Michałowski
Lech Moliński
Dominika Nestorowska
Berenika Nikodemska
Katarzyna Nowak
Alina Orlicka
Paweł Piotrowicz
Romana Pomianowska
Tomasz Sikora
Marek Sztark
Tomasz Śliwak-Orlicki
Joanna Świątek-Czwojdzińska


Zespół promocji:
Patrycja Barowicz
Katarzyna Budzyń
Kajetan Buturlak
Katarzyna Gołecka
Alicja Kania
Katarzyna Krzysztyniak
Tomasz Myszko-Wolski
Anna Podrez
Tomasz Jakub Sysło (do 5.02.2020)
Kuba Żary (lider zespołu)


Zespół regulaminowy:
Tomasz Gajdamowicz
Kostas Georgakopulos
Marek Gluziński
Joanna Lassota (liderka zespołu)
Andrzej Małyszko
Piotr Michałowski
Anna Podrez
Tadeusz Pszonka
Adam Rogut


Zespół produkcji:
Paulina Dufrat-Gubalska
Kostas Georgakopulos (lider zespołu)
Grażyna Górka-Dudek
Kamil Kawalec
Anna Komarnicka
Katarzyna Kruszyńska-Kasprzyk
Łukasz Lorenc


Komisja wyborcza:
Katarzyna Gołecka
Anna Komarnicka
Katarzyna Kruszyńska-Kasprzyk
Joanna Lassota
Michał Maliczkiewicz
Katarzyna Nowak (przewodnicząca komisji)
Joanna Panciuchin
Joanna Świątek-Czwojdzińska
Darwin Tamborski


Komisja kuratorska ds. pitchingów:
Dominika Kluszczyk
Olga Kończak
Katarzyna Krzysztyniak
Dominika Nestorowska
Joanna Świątek-Czwojdzińska
Marek Gluziński


Foto:
Marcin Szczygieł


Wideo:
Tycjan Trzpioła


Projekt graficzny:
Magdalena Przewłocka (identyfikacja wizualna)
Michał Ruchel


Ilustracje →