Zbigniew Stokłosa

Artysta fotografik, prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych od 14.04.1986 do chwili obecnej. Wybierany w wolnych wyborach podczas Walnych Zebrań Stowarzyszenia. Organizator życia artystycznego Stowarzyszenia: liczne wystawy, plenery międzynarodowe, konkursy międzynarodowe. Wielokrotnie zasiada w pracach Jury organizowanych konkursów w kraju i zagranicą.

Laureat wielu prestiżowych, międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów fotograficznych, w których uzyskał liczne nagrody, medale i wyróżnienia. Liczne publikacje w kraju i zagranicą. Redaktor naczelny i założyciel kwartalnika „Obscura”, który wydawany był w wersji papierowej, a obecnie wydawany jest w wersji elektronicznej: www.obscuraphoto.eu. Redaktor naczelny i założyciel dwumiesięcznika „Polskie Foto”. W latach 1986–1992 sekretarz, a następnie wiceprezes d.s. Promocji Polskiej Fotografii w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Śniadeckich 10. W latach 1975–1980 instruktor fotografii w Kolejowym Domu Kultury – Wrocław
Brochów, w latach 1980–1989 instruktor fotografii w Domu Kultury „Bakara”.

Pomysłodawca, twórca Statutu i założyciel, wraz z 20 współzałożycielami, „Światowego Stowarzyszenia Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych”, w którym zrzeszeni są fotograficy m.in. z Polski, Niemiec, Japonii, Indonezji, Belgii i Nowej Zelandii.

Odznaczony przez prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotym Krzyżem Zasługi, a przez Ministra Kultury: „Zasłużony Działacz Kultury”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Brązową odznaką „Gloria Artis”, uzyskał „Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego”. Międzynarodowa Federacja Sztuki nadała tytuły „Artysta FIAP”, „Excellence FIAP”. W roku 2017 współorganizator wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego – „Wrocław Miastem Zieleni”, gdzie był także przewodniczącym Jury.


Rekomendacje:

  • Fundacja Dom Polonijny
  • Światowe Stowarzyszenie Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych
  • Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Bułgarii