Urszula Śliz

Jest polską artystką abstrakcyjną, reprezentuje, pokolenie artystów zaczynających swoją drogę twórczą z początkiem lat 90. Z wykształcenia doktor nauk w dziedzinie sztuk plastycznych – artysta sztuk wizualnych, kurator wystaw. Brała udział w ponad 90 wystawach indywidualnych i grupowych – w muzeach, galeriach w Polsce i za granicą, prace artystki znajdują się w kolekcjach instytucjonalnych i prywatnych. Rozpoznana i
wyróżniona przez międzynarodowe gremia kuratorów, krytyków historyków sztuki, kuratorów the F.J. Greenburger Collection Time Equities Inc; The New Criterion; the Aldrich Contemporary Art Museum. Jest kilkukrotną stypendystką MKiDN, w 2012- 2015 członek i kurator Grupy Artystycznej Silesium, międzynarodowych zrzeszeń, Outpost i Axis. Współpracująca z Galerią Entropia we Wrocławiu. Jej aktualne prace
można będzie zobaczyć w planowanej na przełom roku międzynarodowej, grupowej wystawie w Pawilonie Czterech Kopuł oraz indywidualnych w galeriach Krakowa, Łodzi i Drezna.

Jako twórca dostrzega potrzebę zmiany struktury systemu dla upodmiotowienia artystów – szczególnie w świetle przygotowywanego projektu ustawy o zawodzie artysty – przebudowy form dotacji w konkursach skierowanych na realizację zadania w dziedzinie kultury polegającą na przyznaniu równouprawnień artystom, twórcom oraz
grupom artystycznym w pozyskiwaniu funduszy publicznych poprzez utworzenie funduszu producenckiego dla autorów, na wykonanie projektu artystycznego w dziedzinach sztuk pięknych.

Zmiany wymaga też:
– w/w procedurze, dotowanie NGO, stowarzyszeń, które przejęłyby formę organizatora jako potencjalnego impresariatu, operatora wydarzeń, w sekwencjach dwuletnich;
– unormowanie, wzmocnienie statusu twórcy, zwiększenia udziału i sztuk pięknych w obszarze polityki kulturalnej miasta.


Rekomendacje:

  • Mariusz Jodko – dyrektor Galerii Entropia