Tadeusz Pszonka

Był solistą Opery Wrocławskiej, Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, Teatru Muzycznego Roma w Warszawie, Wiedeńskiej Opery Kameralnej. Występował: Operhaus w Lipsku, Teatrze Wielkim i Teatrze Muzycznym w Łodzi oraz Teatrze Muzycznym we Wrocławiu.

Ukończył we Wrocławiu: Akademię Muzyczną i Wyższą Szkołę Bankową (Zarządzanie). Występował na tak renomowanych estradach jak: Gewandhaus w Lipsku, Filharmonia w Monachium, Wiedeński Konzert Haus, Wiedeński Hofburg, Tonhalle w Zurichu, Kurhaus w Wiesbaden, Filharmonia Brnie, Filharmonia Narodowa w Warszawie. Gościł w Szwajcarii, Austrii, Australii, Belgii, byłej Czechosłowacji, Danii, Holandii, Japonii, Francji, Włoszech, Rosji, Norwegii. Dokonał nagrań dla TVP,
PR, TVP ORFF. Dokonał nagrań w Austrii, Francji, Niemczech i w Polsce. Był kierownikiem nacz. i art. Karkonoskiego Festiwalu Muzycznego w Karpaczu, Festiwalu Szprotawskie Divertimenta w Szprotawie.

Jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Konkursu Wokalnego i Festiwalu J. Kiepury w Krynicy, dyrektorem organizacyjnym Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. H. Halskiej- Fijałkowskiej we Wrocławiu i Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej w Szczawnie, kierownikiem artystycznym ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Mławie. Prowadzi wiele kursów i warsztatów wokalnych, seminaria naukowe we Wrocławiu, Krakowie i Mławie. Trzykrotnie otrzymał stypendium Rządu Austrii.

W swojej działalności ma: zorganizowanych 30 konkursów wokalnych, 153 koncertów i przedstawień, zasiadał w 30 komisjach konkursowych polskich i zagranicznych (Słowacja, Rosja, Szwajcaria), prowadził 50 kursów wokalnych i warsztatów. Z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2015 r. otrzymał tytuł profesora sztuki. Jestem inicjatorem wrocławskiej edycji konkursu wokalnego International Singing Competition For Young Opera Singers-Belvedere.

Uhonorowany przez Prezydenta RP medalem srebrnym za długoletnią służbę, a od TMW otrzymał złotą odznakę za działalność dla rozwoju miasta Wrocławia. W 2018 roku otrzymał pamiątkowy medal „Merito de Wratislavia – Zasłużony dla Wrocławia”.


Rekomendacje

  • Aleksandra Orłukowicz
  • Wanda Ziembicka-Has
  • dr hab. Radosław Żukowski