Przemysław Jastrząb

Niezależny menedżer kultury, menedżer projektów kulturalnych i fundraiser. Urodzony w Nowej Rudzie, z Wrocławiem związany od 1993 r., gdy rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczył się również śpiewu w PSM II st. w klasie Bogdana Makala. Związany z chórami akademickimi Politechniki Wrocławskiej, potem cerkiewnym Chórem Męskim Oktoich. Kierował Towarzystwem Muzycznym Consonanza. Absolwent geografii w specjalności kartografia Uniwersytetu Wrocławskiego, a także zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz archiwista.

W latach 2001-2011 współpracował z Wrocławskimi Kameralistami Cantores Minores Wratislavienses. Opracowywał dla tej instytucji kolejne projekty i koncepcje rozwoju, był współtwórcą i szefem organizacyjnym edukacyjnych cykli koncertowych, a także autorem koncepcji i koordynatorem kilku edycji Festiwalu Pokoleń im. Edmunda Kajdasza. W latach 2004-2005 pełnił funkcję menedżera projektu Bibliotheca Sonans realizowanego w ramach unijnego programu Kultura 2000, następnie przygotował i poprowadził 21 projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2012 roku jego kandydatura była rozpatrywana w 2. etapie konkursu na stanowisko Dyrektora Generalnego Biura Festiwalowego Impart 2016 (aktualnie Strefa Kultury Wrocław) w związku z przygotowaniami do realizacji projektu Wrocław Europejska Stolica Kultury 2016.

Współpracuje na niwie kultury z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i fundacjami, parafiami różnych wyznań, środowiskami akademickimi i nauczycielskimi. Prowadził zajęcia projektowania w kulturze na zlecenie Ministerstwa Kultury, a także dla studentów Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych Asesor oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

Miał swój udział w tworzeniu festiwalu Forum Musicum. Poza Wrocławiem koordynuje festiwale muzyczne m.in. Bachowski w Świdnicy, Piastów Śląskich w Brzegu, Varmia Musica w Lidzbarku Warmińskim oraz projekty instytucji muzycznej Capella Cracoviensis.


Rekomendacje:

  • prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak – kierownik Zakładu Muzyki Kościelnej, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu
  • Jadwiga Jasińska-Sadura – kierownik działu oświatowego Muzeum Narodowego we Wrocławiu
  • Ośrodek Działań Twórczych Światowid
  • Towarzystwo Teatralne
  • Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli