Paweł Kamiński

„Profesjonalizm w kulturze” – to moja dewiza. Kulturą zawodowo zajmuję się od kilkunastu lat. Od ubiegłego roku kieruję Ośrodkiem Postaw Twórczych.

Jestem autorem książki „Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”, która jest jedyną tego rodzaju pozycją na rynku i zyskała status „niezbędnika” dyrektora instytucji kultury.

Od 2015 r. redaguję serwis internetowy MenedżerKultury.pl, który jest obecnie jednym z najważniejszych w kraju źródeł wiedzy dla kadr zarządzających oraz specjalistów pracujących w instytucjach kultury. Profil MenedżerKultury.pl obecnie obserwuje na Facebooku ponad 4 tys. osób. Liczba odwiedzających stronę sięga od kilku do kilkunastu tysięcy osób miesięcznie.

W przeszłości kierowałem: Ośrodkiem Kultury w Zawidowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Długołęce oraz Ośrodkiem Kultury w Wiszni Małej.

Oprócz tego od lat jestem zaangażowany w różnorodne projekty kulturalne i kulturalno-społeczne. M.in. od 2013 r. corocznie uczestniczę w realizacji programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne” Narodowego Centrum Kultury jako animator/ekspert udzielający wsparcia beneficjentom. Od 2016 r. jestem również zaangażowany w realizację programu „Bardzo Młoda Kultura” Narodowego Centrum Kultury. Obecnie jestem jego koordynatorem na terenie Dolnego Śląska. Od kilku lat jestem również członkiem zespołów sterujących programów dotacyjnych, takich jak Kultura Dostępna (MKiDN) oraz Kultura – Interwencje (NKC).

Z wykształcenia jestem socjologiem (licencjat) i specjalistą ds. zarządzania (magister). Ukończyłem również studia doktoranckie z ekonomii. Piszę rozprawę na temat wpływu instytucji kultury na kapitał społeczny (otwarty przewód doktorski). Od trzech lat współpracuję z Dolnośląską Szkołą Wyższą jako wykładowca.

Jako kandydat do Rady Kultury będę zabiegał o powstanie Wrocławskiego Programu Edukacji Kulturalnej oraz rozwijanie współpracy instytucji kultury.


Rekomendacje:

  • Konrad Imiela – dyrektor Teatru Muzycznego Capitol
  • Jan Samołyk
  • Dariusz Szmajda-Geck
  • Marek Sztark
  • Martyna Zaradkiewicz