Michał Kott

Animator kultury, nauczyciel, od 2018 roku dyrektor Policealnego Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu. Rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Semkowa poświęcił „Znaczeniu aktywności osób w okresie późnej dorosłości w instytucjonalnych formach
działalności społecznej”.

Instruktor tańca towarzyskiego różnych grup wiekowych, organizator turniejów i przeglądów tanecznych oraz pokazów własnej choreografii. Jako tancerz klasy mistrzowskiej „A”, szczególnie koncentruje się na tańcu towarzyskim oraz metodyce jego nauczania. Animuje środowisko tancerzy, organizując kolejne edycje Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Nowoczesnego i Współczesnego „SKiBA DANCE”, który na stałe, od roku 2014, wpisał się w tradycję studium.

Od kilku lat prowadzi spotkania taneczne w działającym przy szkole Studium3Wieku. Inicjator Ogólnopolskiej Konferencji p.n.: Animacja w Edukacji – Taniec. Autor licznych artykułów dotyczących animacji, m.in.: w publikacji „Zapisać taneczność”. W 2017 roku powołany przez MKiDN do prac w zespole opracowującym eksperyment dotyczący kształcenia w zawodzie animator tańca. W 2017 roku laureat nagrody indywidualnej II stopnia za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej przyznanej przez dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.


Rekomendacje:

  • Sebastian Majewski – dyrektor artystyczny Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu