Marek Kosendiak

Centrum Historii Zajezdnia, Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru.
Rodowity Wrocławianin, od 4 lat związany z Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, prowadzącym Centrum Historii Zajezdnia.

Zawodowo zajmuję się prowadzeniem projektów; stworzyłem od podstaw ideę wolontariatu w Centrum Historii Zajezdnia. Jestem inicjatorem cyklu spotkań „Świadkowie Historii opowiadają Wrocław” oraz innych działań z wolontariuszami Centrum Historii Zajezdnia w obszarze wolontariatu w kulturze i historii w przestrzeni publicznej. Sam ponad 2 lata byłem wolontariuszem Fundacji Fonis, współpracującej z niesłyszącymi i niedosłyszącymi. 

We współpracy ze środowiskiem Sybiraków tworzę program opieki miejsc pamięci, w ramach którego powstawał przewodnik „Wrocław szlakiem pamięci Zesłańców Sybiru” oraz powstaje zaplecze do nowoczesnej wystawy narracyjnej w miejscu Sanktuarium Golgoty Wschodu we Wrocławiu przy ul. Wittiga. Od tego roku jestem członkiem Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru. Od roku 2019 r. z ramienia Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” współpracuję z Towarzystwem im. Edyty Stein przy realizacji programu kulturowego „Dziedzictwo Edyty Stein”, w ramach którego odnowiono wystawę stałą w Domu Edyty Stein przy ul. Nowowiejskiej. Od ponad 2 lat jestem członkiem Stowarzyszenia Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne, w którym działam w obszarze promocji projektu „Wszystko gra – szkolne orkiestry dęte”.


Rekomendacje:

  • Ośrodek Pamięć i Przyszłość
  • Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru