Marcin Skrabka

Absolwent Wydziału Prawa UWr oraz studiów w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Stypendysta MKiDN w zakresie zarządzania kulturą i wspierania rozwoju kadr kultury. Członek stowarzyszenia EURead (Stiftung Lesen).

Całe życie zawodowe związany z książkami, edukacją kulturalną oraz nowymi technologiami. Przez wiele lat pracował jako wydawca w Wolters Kluwer Polska. Założyciel i współtwórca (w latach 2012- 2014) wydawnictwa Książkowe Klimaty i portalu czeskieklimaty.pl. Wierzy w siłę literatury i bibliotek. Badacz zjawisk kulturowych, zwłaszcza w zakresie edukacji kulturowej, budowania nowoczesnej oferty instytucji kultury oraz wykorzystania big data w zarządzaniu kulturą. Twórca koncepcji programowych i programów nauczania dla m. in. Instytutu Studiów Klasycznych i Orientalnych UWr., Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa czy też Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy „SKiBA”. Ma na swoim koncie projekty (service design) bibliotek zarówno cyfrowych jak i tradycyjnych – m.in. dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego oraz MBP Wrocław (Centrum Innowacji Przejście).

Pomysłodawca wielu wydarzeń i programów edukacyjnych
dla kadr kultury m.in.:

  • Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych w instytucjach kultury (dla Instytutu Książki),
  • PubTechPoland (dla Instytutu Książki),
  • Akademia Dobrego Księgarza (dla Fundacji Kukatko),
  • Dwa Bratanki – odkrywamy literaturę węgierską (dla Węgierskiego Instytutu Kultury),
  • Na północ – literatura skandynawska w Polsce (dla Duńskiego Instytutu Kultury, Ambasady Norwegii, Szwecji, Finlandii).

Na co dzień prowadzi inicjatywę Good Books (goodbooks.pl) skupiającą edukatorów zajmujących się podnoszeniem kompetencji kadr kultury oraz Good Games (goodgames.pl), gdzie pracuje nad wykorzystywaniem gier i gamifikacji w instytucjach kultury oraz edukacji. Z tej innowacyjnej formy przyciągania do kultury korzystają m. in. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu oraz Centrum Historii Zajezdnia


Rekomendacje:

  • Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu