Magdalena Pawlik

Dyrektorka Generalna Agencji Producenckiej ArtAnima, członkini Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego Wrocław, z wykształcenia etnolog i manager, z zamiłowania enolog, kolekcjonerka sztuki i podróżniczka.

Mecenaska i producentka Bass & Beat Festival – wydarzenia wyraźnie widocznego na kulturalnej mapie Wrocławia. Organizatorka i prelegentka już czterech edycji „Music Business” – cyklu warsztatów skierowanych do artystów muzyków, plastyków i managerów. 

Inicjatorka badań na temat potrzeb wrocławskiego środowiska twórczego w zakresie szkoleń, jak również preferowanych kierunków eksportu muzyki polskiej na świecie.

Magdalena Pawlik łączy wrocławskie środowisko artystyczne dla potrzeb twórczej pracy i promocji lokalnych projektów w skali międzynarodowej, pozyskując środki zarówno z programów dotacyjnych jak i biznesowych. Z powodzeniem wskazuje efektywne płaszczyzny współpracy i korzyści dla przedsiębiorców wynikające z finansowania kultury, a także stwarza możliwości dialogu dla obu stron.

Za swój cel stawia rozwijanie kompetencji przedsiębiorczych wrocławskich artystów, poprawiających ich funkcjonowanie na rynkach globalnych.
Na stałe współpracuje z takimi organizacjami jak Instytut Adama Mickiewicza, Music Export Poland, Kayax, Kino Świat, Akademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego,  Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta. Konsultuje najciekawsze projekty konferencyjne na świecie takie jak ITB Asia czy WOMEX. Wspiera inicjatywy i działania na rzecz kobiet oraz organizacje kobiece. 

Postulaty programowe:

  1. Profesjonalizacja wrocławskich artystów poprzez szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, promocji, komunikacji.
  2. Budowanie siły wrocławskich artystów poprzez tworzenie networkingu instytucji i osób prawnych w Europie.
  3. Promocja Wrocławskich artystów w Polsce i w Europie poprzez formowanie projektów artystycznych dofinansowanych z funduszy miejskich.
  4. Poprawa dystrybucji środków finansowych na kulturę, stworzenie modelu, w którym instytucje miejskie współtworzą projekty z NGO lub/i artystami niezależnymi.
  5. Nawiązywanie trwałych relacji art & biznes, rozwój argumentacji za partnerskim modelem korzyści (win-win)

Rekomendacje:

  • dr Paweł Lisek – kierownik Katedry Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
  • dr Jakub Olejnik – dyrektor artystyczny Bass and Beat Festival
  • dr hab. Jakub Stankiewicz – kierownik Katedry Muzyki Jazzowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  • Wrocławska Rada Kobiet