Magdalena Matysek-Imielińska

W swojej pracy skupiam się przede wszystkim na badaniu miasta, miejskich mechanizmów reprodukcji tożsamości miejskiej, kultury miasta, wspólnoty miejskiej. Skupiam się na relacji władza – inicjatywy oddolne. Efektem moich badań jest książka „Miasto w działaniu. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – dobro wspólne w nowoczesnych czasach” oraz wiele innych artykułów. Interesują mnie zagadnienia współpracy między różnymi podmiotami miejskimi. Poza tym angażuję się w
działania polegające na upowszechnianiu wiedzy akademickiej, a także na tym jak ona krąży w różnych społecznych obiegach.

Chciałabym wypracować w obszarze Wrocławia strategię „krytycznego praktyka przestrzeni” – postawę (nie eksperta) kogoś, kto krytycznie i badawczo podchodzi do dotychczasowych, zaistniałych rozwiązań. Opisał ją Marcus Miessen w „Koszmarze partycypacji”.


Rekomendacje:

  • prof. dr hab. Mirosław Kocur – dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski)