Laurynas Vaičiūnas

Wrocław jest dla mnie miastem spotkań, jest autentyczny i ambitny. Sześć lat temu przyjechałem do Wrocławia, ponieważ jego mieszkańcy tworzyli i tworzą gościnną atmosferę, dają ogrom możliwości dla samorealizacji i pracy dla wspólnoty. W pracy zawodowej łączę w swojej działalności kulturę, politykę i aktywizm społeczny.

Kieruję Kolegium Europy Wschodniej, instytutem dyplomacji społecznej i kulturalnej, założonym przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego jako ośrodek wymiany intelektualnej dla obywateli Polski i krajów Europy Wschodniej.

Moim głównym obszarem działalności jest wydawnictwo. W ciągu swojej kariery zawodowej wydałem ponad 100 książek najlepszych pisarzy i artystów Europy Wschodniej. Nadzoruję również prace dwóch czasopism „Nowa Europa Wschodnia” i „New Eastern Europe”. Są to wyjątkowe na skalę Europy periodyki, w których publikują zarówno wybitni naukowcy, jak i początkujący dziennikarze. Wspieram rozwój cyfrowy kultury w mojej instytucji, ale jestem przekonany, że książki i prawdziwe spotkania nie znikną.

Jednocześnie wkładam dużo energii w remont, utrzymanie i funkcjonowanie szesnastowiecznego zamku na wodzie w Wojnowicach. Po pierwsze pod moim okiem ten zabytek jest miejscem otwartym dla wrocławianek i wrocławian, którzy chcą podziwiać architekturę i dotykać historii. Po drugie jest on wspaniałym miejscem dla artystów i badaczy, gdzie mogą się wyciszyć, tworzyć i zaprzyjaźnić. Wojnowice są częścią aglomeracji wrocławskiej, gdzie są bardzo widoczne oczekiwania kulturalne ludzi na co dzień pracujących dla i we Wrocławiu.

W pracy staram się łączyć pożytek publiczny z biznesem. Wierzę, że taka synergia jest prawdziwą tkanką łączną naszego Wrocławia. Ekonomia społeczna jest podstawą kultury naszego pokolenia. Bunt polityczny to jedna strona, gdy drugą jest dekadenckie poszukiwania dobrego smaku.


Rekomendacje:

  • Bente Kahan i Aleksander Gleichgewicht
  • Maciej Masztalski
  • Robert Pożarski