Katarzyna Uczkiewicz

Dr nauk humanistycznych, filolog słowiański, w pracy naukowej zajmuje się środkowoeuropejskimi dyskursami tożsamościowymi, dorobkiem Vaclava Havla, historią współpracy środkowoeuropejskich dysydentów i miastami Europy Środkowej. Wykładowca akademicki. Kierownik Ośrodka Współpracy Polsko-Czesko-Słowackiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Organizator konferencji, projektów badawczych, wydawniczych i wystawienniczych: związanych z wielokulturową tożsamością Wrocławia i Dolnego Śląska, w tym:

  • Dyrektor programowa konferencji „Solidarni w działaniu: od demokracji ludowej do post-demokracji początku XXI wieku” (26-28 października 2016, Wojnowice-Wrocław).
  • Członek panelu eksperckiego Wartości w ramach projektu Foresight Społecznych Wrocław 2036/2056 realizowanego przez Edwina Bendyka podczas ESK Wrocław 2016.
  • Koordynator projektu „Kongres Społeczny ESK 2016” realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury i Biuro Festiwalowe Impart 2016.
  • Organizator konferencji naukowej „Na granicy. Sokołowsko jako przykład redefinicji krajobrazu kulturowego” (Ośrodek Współpracy Polsko-Czesko-Słowackiej UWr., Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu, Gmina Mieroszów), 8-9 października.

Współautorka (z Łukaszem Medekszą) książki „Zienie Zachodnie – zrób to sam”. Autorka licznych tekstów poświęconych relacjom polsko-czeskim, historii Europy Środkowej i tożsamości pogranicza.

Tłumaczka literatury (szczególnie poezji) czeskiej – publikowała m.in. przekłady J. Topola, P. Borkovca, O. Macury.

Redaktor naczelna kwartalnika „Pamięć i Przyszłość” i rocznika „Miasto. Pamięć i Przyszłość”. Kierownik Redakcji w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość”. Redaktor licznych książek naukowych i popularnonaukowych dotyczących historii Wrocławia, Dolnego Śląska i Ziem Zachodnich.

Nagrody:

  • 2016 – Zasłużony dla Kultury Polskiej (odznaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
  • 2010 – I nagroda w IV Konkursie im. Macieja Szumowskiego na reportaż
  • 2001 – I nagroda w IV Ogólnopolskim Konkursie na Przekład Literatury Czeskiej

Rekomendacje:

  • Ośrodek Pamięć i Przyszłość