Katarzyna Smolny

Naukowiec zajmujący się efektywnością wydatków publicznych w sferze kultury. Specjalista od finansów publicznych. Magister prawa, doktor finansów. Zaangażowana społecznie w zagadnienia związane z dostępnością kultury tworzy wiele publikacji na ten temat.

Podczas swojej pracy stale współpracuje z jednostkami kultury, w których samorządowe jednostki kultury stanowią najliczniejsza grupę. Rdzeń badań dotyczy sztuk wystawienniczych – teatru, baletu, opery, filharmonii.

Zobacz dostępne publikacje →


Rekomendacje:

  • prof. dr hab. Leszek Patrzałek, kierownik Katedry Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu