Katarzyna Chmiel

Prowadzę blog literacko-kulturalny „Czytam duszkiem”, którego celem jest propagowanie zalet związanych z czytelnictwem. Dlatego na blogu pojawiają się recenzje książek tak premier, jak i klasyki, jest proza współczesna, nie brakuje liryki. Wywiady z autorami stwarzają okazję do przedstawienia ich twórczości. Moje recenzje można znaleźć na portalach internetowych związanych z czytelnictwem, np. Lubimyczytac.pl, stronach wybranych wydawnictw, np. JanKa, Dowody na Istnienie, oraz w specjalistycznych publikatorach, np. kwartalniku Stowarzyszenia Pisarzy Polskich „Podgląd”, Kwartalniku Literackim „WYSPA” czy portalu Poecipolscy.pl zarządzanym przez Fundację Duży Format. Współpracując z blogerami, organizując konkursy, wspieram rozwój kultury i wzmacniam relacje między twórcami, instytucjami a odbiorcami.

Kandyduję do Wrocławskiej Rady Kultury, ponieważ zależy mi, by mieć wpływ na kształt wrocławskiej kultury, zwłaszcza w jej wymiarze lokalnym, oraz móc brać odpowiedzialność za podejmowane działania. Moje hasło brzmi „MOJA i TWOJA kultura dla NASZEGO Wrocławia”, dlatego przede wszystkim chciałabym się skupić na:

  • aktywizacji lokalnych społeczności, by kultura była dostępna dla jak największej grupy uczestników bez względu na bariery w postaci niepełnosprawności, wieku, płci itp. (np. projekt „7 grzechów głównych osób pełnosprawnych” współtworzony z Fundacją PODAJ DALEJ i Andrzejem Sewerynem),
  • budowaniu więzi między mieszkańcami, wypełnianiu przestrzeni, by jak najwięcej nas łączyło, dlatego tak ważnym są „lokalne miejsca gniazdowania” blisko domu, gdzie moglibyśmy się spotykać, edukować, rozwijać pasję; wychodzę z założenia, że siła społeczności bierze się z ich aktywności,
  • staraniach w poszukiwaniu „lokalnych miejsc-gniazd”, gdzie czulibyśmy się komfortowo i które przez swoją kameralność sprzyjałyby otwieraniu się na wspólne potrzeby kulturalne społeczności,
  • udoskonaleniu wyszukiwarki internetowej wydarzeń kulturalnych rozbudowując ją o możliwość wyszukiwania wg kryterium lokalizacji (np. dzielnicami, osiedlami).

Rekomendacje:

  • Paula Klama
  • Iwona Niezgoda
  • Wydawnictwo Aktywa
  • Wydawnictwo Psychoskok