Jerzy Owczarz

Swoją działalność kulturalną realizuje w czterech zasadniczych sferach: organizacja wydarzeń muzycznych, koncertowanie, pedagogika oraz praca naukowa.

W ramach działalności organizatorskiej stworzył Dolnośląskie Salony Muzyczne, w ramach których na przestrzeni 4 lat odbyło się ok. 60 koncertów i warsztatów w Polsce (głównie teren Dolnego Śląska),
Czechach, Niemczech i Austrii. Ponadto jest koordynatorem polsko-czesko-niemieckiego festiwalu „Kunst Umeni Sztuka” w Zittau.

Jego głównym celem jest integracja środowisk muzycznych Polski, Czech i Niemiec z regionu trójstyku granic oraz promowanie artystów związanych z Dolnym Śląskiem. W ramach swoich projektów współpracował z wieloma ośrodkami i organizacjami wrocławskimi, takimi jak m.in. Centrum Historii
Zajezdnia, Kolegium Europy Wschodniej, Dom Edyty Stein, Klub Muzyki i Literatury, Towarzystwo im. Ferenza Liszta. Jego projekty dofinansowane były między innymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundusze Europejskie Interreg PL-SN.

Jako pianista wystąpił na ok. 350 koncertach w Polsce (w tym wielokrotnie we Wrocławiu), Chinach, Niemczech, Czechach, Austrii, Węgrzech, Włoszech i Anglii. Grał pod batutą między innymi Jerzego Maksymiuka. Ponadto jest laureatem dwóch międzynarodowych konkursów pianistycznych.

Pracował w kilku szkołach muzycznych, gdzie poza podstawowymi obowiązkami nauczyciela realizował również inne projekty, w tym międzynarodowe.

W ramach pracy naukowej ukończył studia licencjackie oraz magisterskie na Akademii Muzycznej we Wrocławiu i otworzył przewód doktorski na Akademii Muzycznej w Poznaniu. Napisał również szereg artykułów opublikowanych w Polsce i Czechach na temat wykonawstwa muzyki Chopina. Ponadto dał serię wykładów o tej samej tematyce w Pradze, Brnie, Ostrawie, Karwinie i Warszawie. Prowadził również warsztaty w Ostrawie, Karwinie i Ostritz.


Rekomendacje:

  • Agencja Pro Musica
  • IPS Music School
  • Towarzystwo im. Edyty Stein