Ewa Kramarczyk

Wieloletni bibliotekarz, metodyk, obecnie nauczyciel w Policealnym Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu (koordynator kierunku kształcenia Animator czytelnictwa), od 15 lat wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu na Studiach
Podyplomowych Bibliotekarstwo w teorii i praktyce.

Wieloletni członek SBP, PTB oraz grup społecznościowych Grupa Kultura Wrocław, NieKongres Animatorów Kultury, Biblio. Laureatka nagrody Dolnośląski Bibliotekarz Roku 2007, w 2019 r. nagrody indywidualnej II stopnia za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej przyznanej przez dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. W latach 2011 – 2015 członek Wałbrzyskiej Rady Kultury.

Autorka projektu finansowanego przez MKiDN „Zasłuchaj się w książce – dobrej, bo polskiej” realizowanego w PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu oraz projektu „Wychowanie do wartości, czyli jak rozmawiać z dziećmi o wartościach wykorzystując literaturę” realizowanego w
Bibliotece + Centrum Kultury w Czarnym Borze.

Inicjatorka imprezy czytelniczej dla młodzieży „Zlot Zmierzchomaniaków”, Pociąg do kultury, organizatorka lokalnych Ogólnopolskich Wyborów Książki, koordynatorka Finału VI akcji „Z Książką na walizkach” oraz obecnie realizowanego projektu „LITERATURA bliżej młodzieży, MŁODZIEŻ bliżej literatury”.

Autorka publikacji oraz warsztatów, m.in. podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Słowo a człowiek” w Tomaszowie Lubelskim w 2008 r. i Katowickich Targów Książki w 2012 r.

Od 2017 roku związana z Wrocławiem, rozpoczęła współpracę przy realizacji wspólnych działań z Halą Stulecia, Fundacją Destination Imagination przy Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności, Wrocławskim Teatrem Lalek, bibliotekami, radami osiedlowymi, szkołami i przedszkolami.


Rekomendacje:

  • Andrzej Tyws – dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej