Dominik Podsiadły

Jestem artystą multidyscyplinarnym działającym na styku sztuki internetowej i klasycznych rodzajów twórczości, poza tym miejskim aktywistą i niezależnym kuratorem. Funkcjonuję artystycznie od lat 80-tych, zaczynając od spontanicznych performerskich działań w grupie
parateatralnej „Kwartet Horyzontalny” (wspólnie z Arturem Szczepaniakiem i Bartłomiejem Anczykiem), byłem też aktywny w ścisłym kierownictwie Pomarańczowej Alternatywy przy planowaniu jej happeningów.

W latach 90 współtworzyłem grupy artystyczne m.in.: „Neue
Gotik Art.”, „JUJU HOUSE”, „The Family” i „Der Tod”(razem z Dariuszem Stawskim i Robertem B. Liskiem). Brałem udział w wielu polskich i zagranicznych wystawach i festiwalach. Część moich prac z lat 90. została zakupiona do kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

Od początku obecnego wieku działam indywidualnie, jako artysta i niezależny kurator. W 2014 opracowałem i zacząłem realizować we Wrocławiu koncepcję międzynarodowego biennale sztuki cyfrowej na urządzenia bezprzewodowe (smartfony, tablety czy routery WiFi) pod nazwą „#nfcdab – Komunikacja Bliskiego Zasięgu Uderzenie Sztuki Cyfrowej”. Biennale to prezentowało dotychczas prace ponad 80 artystów cyfrowych z całego świata. Projekt „#nfcdab” od 2018 był również realizowany w wielu europejskich miastach między innymi w Amsterdamie, Walencji, Dusseldorfie, a wkrótce odbędzie się w Berlinie. Dzięki temu przedsięwzięciu Wrocław stał się istotnym punktem na mapie międzynarodowej aktywności twórczej związanej ze sztuką internetową.

W 2019 zostałem zaproszony, jako kurator, do realizacji wrocławskich pokazów międzynarodowego projektu „The Wrong – Biennale Nowej Sztuki Cyfrowej”. Projekty te zaowocowały kontaktami wśród najważniejszych artystów, aktywistów, teoretyków i organizacji związanych ze sztuką cyfrową opartą na Internecie. Jako aktywista i niezależny kurator sztuki
internetowej działam poza ramami instytucji, co daje mi też wgląd w problemy, z którymi spotykają się osoby zajmujące się oddolną aktywnością kulturalną.


Rekomendacje:

  • Alicja Jodko
  • Tomasz Opania
  • Stowarzyszenie „Świat Nadziei”