Anna Jędryczka-Hamera

Specjalista psycholog kliniczny, reżyser teatralny i filmowy, wykładowca choreoterapii i arteterapii. Przewodnicząca Dolnośląskiego Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji ART, które od 2004 roku działa na polu kultury i sztuki, w kontekście rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnych. Reżyser i twórca Teatru Integracyjnego „Euforion”, który działa od 1995 roku i zrealizował 21 premier, ponad 350 spektakli w kraju i zagranicą, wielokrotnie nagradzany na międzynarodowych festiwalach, prezentujący swoje spektakle także w szpitalach psychiatrycznych, domach pomocy społecznej, ośrodkach dla bezdomnych.

Opiekuje się artystami, w tym w szczególności plastykami z doświadczeniem choroby psychicznej, a w Pracowni Rehabilitacyjno-Plastycznej prowadzi autorskie „Kino filmów terapeutycznych”.
Opracowała autorskie metody arteterapii strukturalizowanej i choreoterapii psychologicznej w oparciu o wielokulturową interpretację symboli. Współorganizowała 7 przeglądów Twórczości osób niepełnosprawnych „Szalone Kreacje”. W latach 1977-1988 prowadziła Akademicki Klub Filmowy „Pałacyk”, który organizował międzynarodowe festiwale „FILM POZA KINEM”.

Kandydatka we Wrocławskiej Radzie Kultury chce zająć się:

 1. Wspieraniem twórczości artystycznej osób, które nie są profesjonalistami:
  • osób z niepełnosprawnością
  • osób w wieku senioralnym
  • dzieci i młodzieży.
 2. Wspieraniem dążeń do optymalnego wykorzystania na potrzeby kultury obiektów należących do miasta.
 3. Kształceniem pracowników, przedstawicieli kultury z zakresu wspierania osób z niepełnosprawnością.
 4. Promocja osiągnięć artystycznych Wrocławian z niepełnosprawnościami.
 5. Poszukiwanie form organizacyjnych dla imprez promujących twórczość osób z niepełnosprawnościami.

Rekomendacje:

 • Polskie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji ART
 • Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrocławiu