Jak kandydować

Wybory do Wrocławskiej Rady Kultury to jeden z najważniejszych elementów programu tegorocznego kongresu. Jeśli wrocławska kultura jest wam na tyle bliska, że chcecie się w jej kwestiach wypowiadać i zajmować swoje stanowisko, to kandydowanie do rady jest właśnie dla was! Do zgłoszeń zapraszamy zarówno niezależnych reprezentantów wrocławskiego środowiska kulturalnego (artystów, animatorów, aktywistów i menedżerów), jak również przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji, organizacji oraz grup nieformalnych.

20 marca wybierzemy ośmiu przedstawicieli, którzy przez trzy lata będą doradzać Prezydentowi Wrocławia w zakresie realizowania polityki kulturalnej oraz integracji środowiska wokół zadań strategicznych, a także ściśle współpracować ze stroną społeczną. W szczególności poprzez uczestniczenie w pracach Grupy Kultura Wrocław m.in. w formie regularnego przekazywania sprawozdań z prac rady, zapoznawania się z tematami poruszanymi przez grupę, jak również przekazywania pozostałym członkom rady wyników konsultacji społecznych dokonanych w Grupie Kultura Wrocław.

Do Wrocławskiej Rady Kultury może kandydować każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i mająca centrum aktywności życiowej w Gminie Wrocław. Swoje kandydatury mogą zgłaszać osoby prowadzące działalność polegającą m.in. na tworzeniu, upowszechnianiu, ochronie, promocji kultury i realizacji inicjatyw kulturalnych, czy też są aktywne na polu edukacji kulturalnej.

Zgłoszenie kandydatury krok po kroku

  1. Pobierz elektroniczny formularz zgłoszeniowy (dostępny na dole strony)
  2. Wypełnij formularz: opisz krótko swoją działalność, doświadczenie i osiągnięcia w zakresie kultury oraz wyraź odpowiednie zgody.
  3. Do wiadomości mailowej dodaj także skan minimum jednej pisemnej rekomendacji (rekomendacji może być oczywiście więcej) od działających w polu kultury osób fizycznych lub prawnych. W przypadku rekomendacji od osoby fizycznej niezbędne jest dodanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzór dla osób rekomendujących dostępny jest poniżej. Zgodę należy wkleić w plik tekstowy pod rekomendacją i podpisać.
  4. Wypełniony formularz z dołączonymi skanami rekomendacji prześlij na adres wybory@strefakultury.pl

Na zgłoszenia czekamy do 4 lutego!