Zbigniew Koźmiński

ur. 1984 r. Żona, dwoje dzieci. Mgr sztuki – PWST Kraków, filia Wrocław wydz. Lalkarski – 2014 r. W liceum twórca szkolnych akademii i spektakli podwórzowych. Propagator sportów ekstremalnych – BMX, skateboard. Aktywista na polu budowy skateparków oraz torów rowerowych. Współtwórca Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych w Bornem-Sulinowie. Współautor (wyd. Pracownia Edukacyjna K&K 2002 r.) programu edukacyjnego dla poziomu szkoły średniej „Ekologia we współpracy”. Twórca i wykonawca Teatru „Eko”, 2000-01r. Aktor Teatru Lalki i
Aktora w Wałbrzychu 2012-15r. Nauczyciel zajęć teatralnych w klasie integracyjnej Gimnazjum ZS 11, Wrocław 2016-17r. Od 2015 r. i nadal – aktor Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. H. Tomaszewskiego. Poza kwestiami związanymi z realizacją spektakli i pracą przed kamerą zrealizował dziesiątki warsztatów i programów edukacyjnych z zakresu warsztatu aktorskiego, jak i skierowanych w stronę przeciwdziałania wykluczeniu (np. z podopiecznymi MOPS Wałbrzych, dziećmi z rodzin romskich). Indywidualnie angażuje się w działania lokalne oraz dobroczynne na rzecz inicjatyw grup nieformalnych, dzieci z pieczy zastępczej, osób poszkodowanych w wypadkach. Założyciel i prezes
Fundacji „IntegrArte”, działającej na rzecz mieszkańców Wrocławia w obszarze kultury, sztuki, na rzecz postaw proekologicznych, otwartości, wszechstronnego rozwoju jednostki i społeczeństwa.

Aktywnie współpracuje z wrocławskimi organizacjami sektora NGO – Tratwa, Fundacja Umbrella, Sektor3, oraz jednostkami terytorialnymi, np. Rada Osiedla Oporów. Zrealizował projekty w ramach 5 Forum Partycypacji Społecznej, European Central Jamboree – Związek Harcerstwa Polskiego,
Mikrograntów NGO, Mikrodotacji FIO czy Międzynarodowej Konferencji Na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego – Fundacja Przystanek Rodzina. Fundacja objęła także bezpośrednią opieką osobę niepełnosprawną poszkodowaną w wypadku. Zaangażowany w nawiązywanie współpracy
partnerskiej z przedstawicielami środowiska biznesowego w celu podniesienia standardu działań edukacyjnych, integracyjnych i pomocowych.


Rekomendacje:

  • Agnieszka Charkot