Piotr Jakub Fereński

Jest pracownikiem Instytutu Kulturoznawstwa (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych) Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajęcia dydaktyczne prowadzi też na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W ramach swych badań zajmuje się filozofią i teorią kultury, w tym przede wszystkim problematyką wartości estetycznych oraz artystycznych widzianych jako zasadnicze elementy kultury wizualnej. W szczególności interesuje go sztuka współczesna (fotografia, malarstwo, performance, instalacje, wideoart, nowe media).

Jest autorem dużej liczby publikacji naukowych i tekstów z zakresu krytyki artystycznej. Od 2010 roku współpracuje z pismem artystycznym „FORMAT” (jako autor artykułów i współredaktor numerów). Jest redaktorem kilkunastu tomów zbiorowych z zakresu badań nad kulturą współczesną – m.in. książki „Dolny Śląsk w tworzeniu”. Brał udział w wielu krajowych oraz zagranicznych projektach badawczych i naukowo-artystycznych współpracując z rozmaitymi instytucjami kulturalnymi i akademickimi. Jest członkiem Rady Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

W stolicy Dolnego Śląska współpracował m.in. z OKIS-em, Wrocławskim Domem Literatury, Strefą Kultury Wrocław, Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość, HART. Prowadził badania na Ukrainie (Uniwersytet im. Szewczenki w Kijowie, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Centrum Historii Miejskiej we Lwowie i Rosji (Tomski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Państwowy im. Jarosława Mądrego w Nowogrodzie Wielkim) oraz w krajach Ameryki Południowej (Argentyna, Brazylia, Boliwia, Chile, Peru, Kolumbia) i Północnej (Stany Zjednoczone).

Stale współpracuje z Centrum WRO, czyli organizatorem Biennale Sztuki Nowych Mediów WRO, pełnił rolę kuratora podczas jednej z edycji, przygotowywał wydawnictwa związane z festiwalem. Był kuratorem wielu wystaw, zasiadał w jury konkursów artystycznych. Recenzował i opiniował wnioski o granty ministerialne i samorządowe.


Rekomendacje:

  • Manfred Bator – kierownik Galerii FOTO-GEN
  • Piotr Krajewski – prezes Fundacji WRO
  • dr Andrzej Saj – redaktor naczelny „Formatu. Pisma artystycznego”