Michał Sikorski

Zawodowo związany jestem z Akademią Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, prowadząc pracownię malarstwa. Od roku 2016 jestem kierownikiem Studiów Podyplomowych – kierunek Malarstwo oraz Malarstwo w Obszarze Nowych Mediów. W moim dorobku mam 48 wystaw indywidualnych, 50 pokazów multimedialnych, udział w ponad 90 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Zajmuje się malarstwem, filmem, muzyką (zespół jazzowo-eksperymentalny BigRip), występami live act. Jestem członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.

W roku 2013 otrzymałem stopień doktora w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie sztuki piękne. Praca habilitacyjna pt. „Nielot”, złożona do Centralnej Komisji Stopni i Przewodów w roku 2019. Od roku 2007 pełniłem funkcje organizacyjne, kuratorskie, tworząc ważne dla Wrocławia wydarzenia kulturalne. Byłem kuratorem 33 wystaw krajowych i zagranicznych, pokazów multimedialnych i spotkań artystów. Organizowałem plenery i sympozja malarskie.

W roku 2009 zostałem wyznaczony przez Rektora ASP we Wrocławiu prof. J. Szewczyka, do pełnienia funkcji kuratora Konkursu Gepperta. Wraz z Wojciechem Pukoczem (Dziekan Malarstwa i Rzeźby ASP), Patrycją Sikorą (BWA) i Piotrem Stasiowskim (BWA) organizowałem pokaz w BWA we Wrocławiu w 2009 roku, jak również w Miejskiej Galerii Sztuki-Ośrodek Propagandy Sztuki w Łodzi. Byłem współorganizatorem sympozjum krytyków sztuki ASP 2009 – tytuł referatu „Kondycja malarstwa młodych”. Współorganizowałem spotkanie z Agnieszką Morawińską, dyrektor Zachęty
Narodowej Galerii Sztuki – wykład zorganizowany w ramach obrad rady eksperckiej 9. Konkursu Gepperta.

Od 2020 roku jestem konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. W roku 2011 otrzymałem stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w roku 2014 nagrodę Rektora ASP im. E. Gepperta za dokonania organizacyjne na rzecz Uczelni, w roku 2018 nagrodę rektorską za całokształt osiągnięć artystycznych.


Rekomendacje:

  • prof. Wojciech Pukocz – dziekan Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
  • Patrycja Sikora