Anna Królica

(ur. 82) kuratorka i krytyczka tańca. Ukończyła teatrologię, filologię rosyjską oraz podyplomowe studia „Zarządzenie w kulturze” na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie współpracuje z Portalem
Teatralny.pl oraz Fundacją Jubilo.

Posiada doświadczenie zarówno we współpracy z narodowymi i samorządowymi instytucjami kultury (Instytut Muzyki i Tańca, Centrum Kultury Wrocław-Zachód, Cricoteka, Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu, SCKM), jak i z organizacjami pozarządowymi. Pracowała w komisjach eksperckich przy MKiDN oraz w Instytucie Muzyki i Tańca. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Kultury (2013). Pełniła funkcję koordynatora merytorycznego podczas I Kongresu Tańca w Warszawie (2009) oraz Przewodniczącej Rady Programowej Instytutu Muzyki i Tańca w latach 2011-2013. Była członkinią Komisji Artystycznej Polskiej Platformy Tańca w latach 2008, 2012, 2017. Współpracowała jako nauczyciel akademicki w Instytucie Kultury Współczesnej i Katedrze Performatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 2008-2015 oraz od 2017 prowadzi gościnne zajęcia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. W 2014 roku współtworzyła program dla kultury w Krakowie dla KPI.

Jest autorką: „Sztuki do odkrycia. Szkice o polskim tańcu” (2011), „Pokolenie Solo. Choreografowie w rozmowach z Anną Królicą”, Kraków 2013, kuratorką i red. „Nienasyconego spojrzenia” (2017) oraz publikowała liczne artykuły na portalu „Teatralny.pl”, „Dwutygodniku”, na Taniec.Polska.pl oraz w „Didaskaliach”, „Teatrze”, „Nowa Europa Wschodnia”.

Do najważniejszych jej programów kuratorskich należą: „Akademia Nomadyczna Anny Konjetzky” w Instytucie Grotowskiego, Wrocław. Piąta Strona Świata/ „Róbmy miłość, a wojnę”, Scena Tańca Studio, Teatr Studio, Warszawa, „Niech (NIE) nie sczezną artyści. Exchange” – projekt kuratorski z Adamem Kamińskim, Romą Janus, Wrocław 2016 „Z perspektywy żaby” (2015) i „Archiwum Ciała” (2013) w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu „Maszyna Choreograficzna” w Cricotece (2013-2016).


Rekomendacje:

  • Adam Kamiński
  • dr Joanna Szmajda – kierownik baletu Opery Wrocławskiej, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Teatralnej w Warszawie