Alicja Jodko

(ur. 1959) z wykształcenia filozof, kuratorka wystaw sztuki współczesnej i pokazów filmowych, nauczycielka akademicka, autorka tekstów i esejów z dziedziny filozofii sztuki i estetyki oraz tekstów krytycznych (m.in. Obieg, Format, Szum), aktywna na wielu obszarach twórczości – grafika wydawnicza, poezja wizualna, film – szczególnie eksperymentalny i animowany.

Współinicjatorka grupowych akcji, wystaw i projektów artystycznych, m.in. „Entropia rośnie” i „Katalogu Entropii Sztuki” – długofalowego projektu Galerii Entropia angażującego blisko 100 artystów z kraju i zagranicy (edycje we Wrocławiu, Berlinie, Sztokholmie, Sokołowsku i Warszawie),
który obecnie znajduje się w kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Od 1999 roku związana z nieformalną grupą wrocławskich artystek, która wspólnie stworzyła 6 wystaw.

Od początku studiów (1978) mieszka i pracuje we Wrocławiu.

Jest współinicjatorką powstania Galerii Entropia – samorządowej galerii sztuki współczesnej, która istnieje we Wrocławiu od 1988 roku oraz założycielką i opiekunką artystyczną Dziecięcej Wytwórni Filmowej (DWF) – autorskiego warsztatu animacji poklatkowej dla dzieci, który prowadzi wraz z mężem Mariuszem Jodko od 1986 roku. Filmy DWF zostały uhonorowane wieloma nagrodami na festiwalach krajowych i zagranicznych oraz Złotym Medalem UNICA, były też prezentowane w licznych centrach sztuki i w dedykowanych im programach TV Kino Polska oraz TVP Kultura.

Od roku 2006 jest ekspertem PISF w dziedzinie filmu animowanego. Od roku 2008 działa w Zarządzie ASIFA Poland oraz jako kuratorka Międzynarodowego Dnia Animacji we Wrocławiu (od roku 2014 także w Sokołowsku). W roku 2018 wraz z mężem została laureatką nagrody Radia Wrocław Kultura w kategorii sztuk wizualnych – EMOCJE 2018 – „za wysoki poziom prezentacji sztuki i dar animowania środowiska artystycznego”.


Rekomendacje:

  • prof. dr hab. Jakub Jernajczyk – dziekan szkoły doktorskiej ASP we Wrocławiu
  • Mateusz Ryczek – prezes zarządu wrocławskiego oddziału ZKP
  • Agata Saraczyńska