Agata Obłąkowska

Dyrektor artystyczny Teatru ARKA im. Renaty Jasińskiej, aktorka, reżyserka, choreograf i pedagog. Laureatka Nagrody im. Małgorzaty Napiórkowskiej dla Najlepszego Studenta Wydziału Aktorskiego we Wrocławiu w roku 2009. W 2014 roku została nominowana do Nagrody
Kulturalnej Warto w kategorii Teatr. Po studiach aktorskich w PWST w 2010 r. wybrała na miejsce pracy scenę alternatywną, którą stworzyła Renata Jasińska. Po śmierci założycielki Arki, od września 2019 roku kontynuuje Jej niezwykłe dzieło. W ARCE stały zespół artystyczny tworzą
zawodowi aktorzy oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną – adepci sztuki teatralnej. Sztuka powstaje tutaj codziennie, w sposób laboratoryjny. Jej istotą jest wzajemne otwarcie na odmienność twórców, doświadczenie wspólnotowe aktorów i adeptów, zaangażowanie w proces tworzenia, budowanie twórczej jedności. Jedni bez drugich są ubożsi. I dlatego Teatr ARKA jest unikalnym doświadczeniem humanistycznym dla jej twórców i widowni. Niepełnosprawność zostaje włączona w dyskurs sztuki i ma status pełnoprawnego środka artystycznego wyrazu. Tutaj aktor szlifuje nie tylko własne kreacje, równie ważna jest praca nad warsztatem artystów z niepełnosprawnością. ARKA to coś więcej niż teatr to miejsce bardzo bliskich intymnych spotkań, a także rodzaj misji.

Z ARKĄ wystąpiłam na wielu festiwalach teatralnych m.in: Międzynarodowy Festiwal Teatralny FRINGE 2013, EDYNBURG, 2013, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Magdalena, Montpellier, Francja 2015. Zagrałam w dwudziestu ośmiu spektaklach repertuarowych, m.in. „Karla”, „Inanna”, „Gry z Makbetem”, „Statek szaleńców”, „Jądro ciemności”. Reżyserowałam m.in.: „Witkacy – Przymus świadomego istnienia”, „Shirley Valentine”, „Ewangelia”, robiłam choreografię m.in. „Świat według Hieronima Boscha”, „Król Maciuś Pierwszy i wrocławskie krasnale”. Współpracuję z wrocławskimi teatrami: Układ Formalny, Cloud Theater, gram w filmach i serialach, wykładam w Studium Muzycznym Capitol, ROE, prowadzę liczne warsztaty aktorskie.


Rekomendacje:

  • Grzegorz Chojnowski
  • Zofia Gebhard
  • prof. dr hab. Janusz Jaroszewski
  • prof. Leszek Pułka – Kierownik Zakładu Komunikacji Wizerunkowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Dariusz Taraszkiewicz